Vanaf 2020 minder lang partneralimentatie betalen

Vanaf 2020 minder lang partneralimentatie betalen

23-05-2019 De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Door de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel worden vooral de hoogte en duur van partneralimentatie aangepakt. Als uitgangspunt gaat de duur van het huwelijk gelden. Een ex-partner hoeft nog maar partneralimentatie te betalen over de periode tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Voor langdurige huwelijken en huwelijken waarbij er jonge kinderen in het spel zijn gelden echter andere regels.

Uitzonderingen op de hoofdregel

Er gelden wel een aantal uitzonderingen op de hoofdregel dat de helft van de duur van het huwelijk partneralimentatie moet worden betaald:

  • Bij huwelijken langer dan 15 jaar en als de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar.
  • Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

De nieuwe regels gaan per 2020 gelden. Voor nu lopende alimentatieverplichtingen gaan de regels dus niet gelden. Deze blijven doorlopen conform de partneralimentatieregels die nu gelden.