Kosten

Uurtarief

Ik werk volgens een uurtarief. Daar komen geen andere kosten bij, zoals bijvoorbeeld kantoorkosten.

Ik zal in de offerte vooraf een schatting maken van de totale kosten, inclusief, indien nodig, de kosten voor een advocaat en het griffierecht -als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt mét minderjarige kind(eren)- en eventueel de reiskosten en de huur van een gespreksruimte.

Ik zal u maandelijks op de hoogte houden van de tijd die ik tot op dat moment heb besteed, middels een verrichtingenstaat. Hierin staat alles gespecificeerd, o.a. gesprekken, mailen, bellen, convenant en ouderschapsplan (her)schrijven, alimentatieberekeningen maken.