Scheiden

Scheiden

Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Je maakt allerlei emoties door, en vraagt je ook af hoe het straks allemaal verder zal gaan: hoe je het wilt gaan regelen met de kinderen, waar je gaat wonen, hoe het financiële plaatje er eigenlijk uit gaat zien, wat er allemaal geregeld moet worden om te kunnen gaan scheiden. Hierover is online veel informatie te vinden, bijvoorbeeld hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

Jullie gaan wel uit elkaar als liefdespartners, maar blijft natuurlijk wel samen de ouders van jullie kinderen. Je blijft in die rol als ouder nog voor langere tijd op één of andere manier aan elkaar verbonden. Daarom is het zo belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen van elkaar als liefdespartners en om de tijd te nemen om de scheiding te verwerken. Ongeacht wie de scheiding nu eigenlijk in gang heeft gezet.  Zo voorkom je dat onverwerkte emoties in de weg gaan zitten bij het maken van goede afspraken voor het convenant en het ouderschapsplan.  Ik zal jullie als mediator tijdens de gesprekken begeleiden bij de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een convenant en ouderschapsplan, waar jullie beiden achter kunnen staan. En waarin vooral de belangen van de kinderen voorop hebben gestaan.

De scheiding wordt van begin tot eind geregeld; je hoeft niet meer naar een advocaat. Vaak zijn 3 gesprekken al voldoende.

Kinderalimentatie

Er wordt een berekening gemaakt van de kinderalimentatie volgens de ‘Tremanormen’. Deze gaan uit van de behoefte van de kinderen, die wordt berekend a.d.h.v. de situatie vóór de scheiding. Dit omdat het streven is dat kinderen er, voor zover mogelijk, financieel niet op achteruit mogen gaan na de scheiding. Dit is natuurlijk niet mogelijk, omdat twee huishoudens nu eenmaal meer kosten dan 1 huishouding, maar het streven is wel om die achteruitgang voor de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij is het van belang dat het voor de kinderen bij beide ouders ‘goed’ is. Het kan niet zo zijn dan vader 3x per jaar met de kinderen op vakantie gaat, en moeder geen dagje met de kinderen op stap kan. Voor de draagkrachtberekening van de ouders, wordt gerekend met een forfaitaire woonlast (30% van het inkomen). Als een ouder in de gemeenschappelijke woning blijft wonen, omdat beide ouders graag willen dat de kinderen daar kunnen blijven wonen, koopt deze de andere ouder uit. Dit leidt tot een hogere hypotheek. Als de woonlasten dan de 30% van het inkomen overschrijden, dat heet dan een ‘scheve woonlast’ kán in de berekening van de draagkracht van betreffende ouder rekening worden gehouden met de werkelijke woonlast, wat dan weer leidt tot een lager bedrag aan kinderalimentatie. Dit moet wel enigszins binnen de perken blijven. Je mag niet zomaar onder bijstandsniveau gaan leven om te kunnen blijven wonen (mocht de bank daarin al mee willen gaan). Je zou de kinderen tekort doen.

Andere afspraken maken over de kinderalimentatie, en dus afwijken van de Tremanormen, kan en mag, maar gebeurt nu nog maar weinig. In principe gebruikt iedere mediator, advocaat en rechter deze Tremanormen.

Als je ouders scheiden, laat je horen!

Als je ouders gaan scheiden, heb je het recht om te vertellen wat jij wil. Door de scheiding verandert ook jouw leven. Volwassenen moeten bij hun beslissing bedenken wat het beste is voor jou. Onderzoeker Naomi Spalter, gespecialiseerd in familierecht, maakte samen met animatiemaker Jill Vanc, deze video over de rechten van kinderen bij een …

www.youtube.com